אופן כריתת חוזה

אופן כריתת חוזה

מהו חוזה? חוזה הוא הסכם הניתן לאכיפה והוא נובע מהסכמה בין 2 צדדים לפחות. אם קיימת הפרה של התחייבות הנובעת מהחוזה ניתן לקבל סעדים מבית המשפט כגון: פיצויים, אכיפה, ביטול החוזה. לא כל הסכם ניתן לאכוף. למשל לא אפשרי להכריח אדם להתחתן, גם אם הסכים ואחר כך התחרט.
על מה מושתת חוזה? חוזה מושתת על הסכמה בין 2 צדדים לפחות ועל כוונה ליצור קשר משפטי מחייב. הצדדים יודעים שמדובר על קשר משפטי מחייב ואם יש בעיה ניתן לפנות לאכוף את החוזה על ידי סעד של בית משפט.

ישנם שלושה חוקים מרכזיים בישראל המסדירים את תחום דיני החוזים:

  1. חוק החוזים (חלק כללי), עוסק בכיצד נכרת החוזה ובפגמים בכריתת חוזה.
  2. חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה)., עוסק במקרים של הפרת החוזה ומהם הסעדים והתרופות להם זכאי מי שהפרו כלפיו את החוזה.
  3. חוק החוזים האחידים, עוסק בחוזים של גופים גדולים הנותנים שירותים לקהלים גדולים של צרכנים. לדוגמא, חברת חשמל, בזק, חברות סלולר, גז . הגופים הגדולים מנסחים חוזים אחידים (סטנדרטיים) שעוברים אישור באמצעות המנגנון של בית הדין לחוזים אחידים, הקובע האם תנאי החוזה סבירים , האם יש בחוזה תנאים מקפחים וכדומה.

סעיף 23 לחוק החוזים (חלק כללי) קובע:
חוזה יכול שייעשה בעל פה, בכתב או בצורה אחרת, זולת אם היתה צורה מסויימת תנאי לתקפו על פי חוק או הסכם בין הצדדים.לדוגמא, קנייה בסופרמרקט. זוהי אינטראקציה חוזית מחייבת, בלי שנאמר מפורשות. המשמעות של הליכה לקופה עם המוצר אומרת שאני מעוניין לקנות את המוצר תמורת המחיר הנקוב, והבעלות על המוצר תעבור אלי. כניסה לחניון – בעצם הכניסה לחניון הנהג כורת חוזה עם הנהלת החניון תמורת תשלום שנגבה בכניסה. לא היה משא ומתן, לא נאמר שאנו מעוניינים לכרות חוזה, אך זה נעשה בהתנהגות וזה לא פחות חזק מחוזה בכתב.

למה שלא יהיה אינטרס בכל סיטואציה חוזית לחתום על חוזה כתוב? יעילות מבחינת חסכון בזמן, עלות, יש כאן יחס עלות תועלת. הבחירה אם לעשות את החוזה בכתב או בעל פה לא תמיד רציונלית ולא תמיד קשורה לעלות העסקה.

בתחום היהלומים למשל מקובל ללחוץ יד כתחליף לחוזה כתוב. מושג המפתח הוא אמון. לכן, נוותר על חוזה כתוב או כשזה לא יעיל מבחינת עלות – תועלת. האמון הוא התחליף לכתב בתחום היהלומים. מי שינסה לרמות יודע שהוא יישרף בתחום זה. כשיש תחליפי כתב, כמו אמון, מוותרים על החוזה בכתב. אמון הוא דבר שבלעדיו אי אפשר לקיים משק או חיי מסחר או לחתום על חוזים כתובים או לא כתובים.

אופן כריתת חוזה

 

יחד עם זאת לא כל חוזה אפשרי לכרות בעל-פה, בלחיצת יד או בהתנהגות. לדוגמא, חוזה במקרקעין, אין לו כל תוקף אם לא נעשה בכתב- סעיף 8 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969.
סעיף 24 לחוק החוזים הכללי קובע : "תוכנו של חוזה יכול להיות ככל אשר יסכימו הצדדים".
כלומר קיים עקרון "חופש החוזים". כל אדם בוגר מעל גיל 18 יכול להתקשר עם רעהו בחוזה בכל נושא ו/או תחום, ובלבד שנושא החוזה ו/או מטרתו אינו בלתי חוקי , בלתי מוסרי או נוגד את תקנת הציבור – סעיף 30 לחוק החוזים. מהי תקנת הציבור ?
תקנת הציבור הוא מושג כללי שכולל בתוכו דברים שפוגעים בשיטה המשפטית כמו פגיעה בשוויון, הפליה וכו'. משקף את ערכי היסוד של חברה דמוקרטית. בית המשפט מפרש ויוצק תוכן למושג הזה לפי המצבים ולפי התקופות.

× איך אפשר לעזור?