היוון חוזה חכירה ברשות מקרקעי ישראל

חוכרים שברשותם חוזה חכירה בתנאי תשלום דמי חכירה שנתיים (דח"ש), כלומר חוזה שאינו מהוון, יכולים לבצע פעולה של היוון זכויות החכירה.

היוון זכויות החכירה הוא תשלום חד פעמי ומראש עבור יתרת תקופת החכירה או עבור חידוש יובל חכירה ופוטרת את החוכר מתשלום דח"ש מדי שנה ומדמי הסכמה בעת מכירת הנכס.

לרוב עדיף לבצע את ההיוון בסמוך לסיום החכירה ההיסטורית או בעת מכירת הנכס שכן תשלומי הדח"ש נגזרים מהערך השמאי ההיסטורי של הנכס כפי שנקבע בעת חתימת החוזה והם נמוכים בהרבה מהשווי הריאלי להיום.

אם הנכס לא מהוון אזי בעת מכירת הנכס ישולמו לרמ"י דמי הסכמה בשיעור שליש (1/3) מהרווח הריאלי בין מחיר המכירה לבין מחיר הקניה של הנכס מרמ"י בתוספת מע"מ. מכאן לרוב דמי היוון על יתרת תקופת החכירה יהיו נמוכים בהרבה מתשלום דמי הסכמה, במיוחד כאשר מדובר בדירה למגורים.

רמ"י תאשר את ביצוע ההיוון או חידוש יובל חכירה, אם יתקיימו כל התנאים הבאים:

  • המבקשים הם בעלי הזכויות בנכס (החוכרים).
  • החוכרים לא נמצאים במצב של הפרת חוזה (שימושים שאינם תואמים את מטרת החכירה, או כשיש חובות, חריגות בנייה, פלישות).
  • ההיוון וחידוש החכירה תואמים לתנאים המיוחדים בחוזה החכירה.
  • לא קיימות הגבלות משפטיות : הליך משפטי, כינוס נכסים, צווי מניעה, צווים משפטיים.

נכס מהוון בבניה רוויה (דירה בבית קומות) מאפשר רישום של זכות מכר רפורמה בטאבו (בעלות).

נכס מהוון בבניה נמוכה לא מאפשר רישום זכות מכר רפורמה בטאבו (בעלות), אך לרוב יאפשר ביתר קלות לבצע בו הקניית בעלות.

לפירוט תנאים, הנחיות, תנאי תשלום ומסלולים ראו באתר רמ"י  

נוהל 90.04B.

ענייני רמ"י הם נושא רחב יריעה ומורכב עם שינויים ועדכונים תמידיים ומחייבים ידע וניסיון רב שנים יחד עם מעקב והתעדכנות עקבית . עו"ד גלעד א. בֶּר , בעל וותק מקצועי משנת 1997 הנו בעל ניסיון רב שנים וידע מקצועי נרחב בתחום ענייני רשות מקרקעי ישראל ובכלל זה ייצוג חוכרים ובעלי קרקעות פרטיות גובלות בקרקעות רמ"י במקרים בהם נדרשת התערבות משפטית.  בעברו המקצועי שימש עו"ד בֶּר כיועץ משפטי במינהל מקרקעי ישראל מחוז המרכז, וכן כיועץ משפטי לחברה המעניקה שירותים משפטיים ומקצועיים לרמ"י. בנוסף שימש עו"ד גלעד בֶּר כיועץ משפטי בחברה קבלנית-יזמית-ציבורית מהגדולות בארץ ובמסגרת תפקידו זה עבד רבות בייצוג החברה ורוכשי דירות שלה מול רשות מקרקעי ישראל. כל אלה נותנים בידי עו"ד גלעד א. בֶּר את הכלים הטובים ביותר לייעוץ ולייצוג  בנושאי רשות מקרקעי ישראל. 

 

*ענייני רמ"י הם נושא רחב יריעה ומורכב המתעדכן מפעם לפעם בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל. עו"ד גלעד א. בֶּר , בעל ניסיון רב שנים וידע מקצועי נרחב בענייני רמ"י אותם רכש כרכז במחלקת עסקאות במינהל מקרקעי ישראל מחוז תל-אביב וכעו"ד במחלקה המשפטית במינהל מקרקעי ישראל מחוז המרכז. כל אלו בנוסף להכרת המערכת המנהלית מבפנים הם הערך המוסף המוענק ללקוחות המשרד בנושאי רשות מקרקעי ישראל.

× איך אפשר לעזור?