כללי – קנסות ודוחות חניה

כללי

בשנים האחרונות הפכו החניות בערים או דוחות החניה למקור הכנסה בלתי מבוטל עבור העיריות/הרשויות המקומיות, העיריות מצידן צובעות יותר ויותר מדרכות או מתקינות מדחנים וקשה יותר לאזרח מן השורה המתנייד בכלי רכב להחנות את רכבו ללא תשלום כלשהו.

ראשית עליי להדגיש כי יש להתנגד בתוקף לביצוע כל עבירה כולל עבירת חניה שלא כחוק. חוקי התעבורה נועדו לשמור על הבטיחות, הסדר ונוחות הציבור. עם זאת יש למנוע מצבים שהעיריות משתמשות לרעה ובדורסנות בכלים הדרקוניים שיש בידיהן כלפי האזרח הפשוט. הרשויות המקומיות פועלות בגביית דוחות החניה על פי פקודת המסים גביה. זוהי פקודה מימי המנדט הבריטי אשר הופכת את הרשות לגוף מחוקק, שופט ומבצע גם יחד. לפי הפקודה הרשות השלטונית יכולה לפעול במסלול עוקף מסלול של הליך משפטי , ומאפשרת להטיל עיקולים באופן מיידי וללא הליך שיפוטי מבלי שניתנת לאזרח אפשרות ממשית להתגונן.

Car Blue

× איך אפשר לעזור?