פירוק חברה בע"מ

פירוק חברה בע"מ

דיני פירוק חברה הוא ענף בתוך דיני החברות העוסק בסיום חייה של חברה, חיסול אישיותה המשפטית הנפרדת וחלוקת הנכסים שלה לבעלי המניות בחברה או נושים של החברה. פירוק החברה מביא לניתוק הקשר בין החברה לבעלי מניותיה ובין בעלי המניות בינם לבין עצמם.

פירוק של חברה אפשרי ב- 3 דרכים:

    1. בידי בית המשפט המחוזי – שבאזור סמכותו מצוי משרדה הרשום של החברה או מקום עסקיה העיקרי .
    2. מרצון (ללא התערבות בית המשפט)
    3. בפיקוח בית המשפט

 

פירוק חברה וחיסולה

על פי החוק בישראל קיימות 4 עילות לפירוק חברה ע"י בית המשפט:

  1. החלטה מרצון של החברה לפירוק ע"י בית המשפט
  2. החברה לא החלה בעסקיה תוך שנה לאחר התאגדותה או הפסיקה את עסקיה במשך שנה.
  3. החברה הפכה לחדלת פירעון- כאשר סך כל חובות החברה עולים על סך כל נכסיה.
  4. פירוק מן הצדק ומן היושר – לדוגמא, כאשר החברה משותקת בשל סכסוך בין בעלי המניות, ניתן לראות בכך עילה לפירוק מן הצדק והיושר.

הליך של פירוק בידי בית המשפט מתחיל בהגשת בקשת פירוק שאותה יכול להגיש כל נושה או החברה עצמה. בנסיבות מיוחדות, גם בעל מניה יכול להגיש בקשה כזו. בית המשפט ידון בבקשה ויראה האם מתקיימת אחת מארבע העילות והאם מוצדק לתת צו לפירוק החברה. כבר בשלב שאחרי בקשת הפירוק, ועוד לפני מתן צו פירוק, בית המשפט רשאי למנות מפרק זמני כדי לשמור על נכסי החברה.

השלב השני הוא מתן צו הפירוק. מאותו רגע, מתבצע עיכוב הליכים שלא מאפשר לנושה של החברה לתבוע את החברה או לדרוש ממנה את פירעון חובו או לאכוף עליה את חיוביה כלפיו. גם פעולות של הוצאת נכסים מתוך החברה בטלות. בשלב צו הפירוק נעשית פניה לכונס הנכסים הרשמי (הכנ"ר) במשרד המשפטים, והוא מבצע הערכה בדבר מצבה הכלכלי העדכני של החברה, הסיבות לכישלון עסקיה והאם בוצעה תרמית/מעילה בחברה, המצדיקה חקירה. את ההמלצות מעביר הכנ"ר לבית המשפט. הכנ"ר גם פועל גם לכינוס אסיפות של נושים ושל בעלי מניות על מנת שאלו יציעו מועמד לתפקיד המפרק הקבוע.

עם מינוי המפרק הקבוע, מתבצעים הלכה למעשה הליכי הפירוק. מצד אחד, מכנסים את נכסי החברה על מנת להגדיל את קופת הפירוק, ומצד שני, מעבירים לנושים את הסכומים שהם זכאים להם. במהלך הפירוק, החברה מוסיפה להתקיים בתור אישיות משפטית נפרדת.

האורגנים של החברה (הדירקטוריון והמנכ"ל) אינם פועלים עוד, ומוחלפים על ידי המפרק. האסיפה הכללית של בעלי המניות ממשיכה להתקיים, אולם החלטותיה מוגבלות אך ורק לנושאים הקשורים בפירוק. כל עוד חברה נמצאת בפירוק, יש לציין את דבר הליך הפירוק לצד שמה: "חברת …… בע"מ (בפירוק) ".

בגמר תהליך הפירוק לאחר שהמפרק סבור כי מימש את כל נכסי החברה שיכל לאתר וסילק את כל החובות לנושים במידת האפשר, יגיע הפירוק לסופו. בית המשפט, לאחר שראה שפורקו עסקי החברה כליל, יתן צו (שישלח גם אל רשם החברות) המורה על חיסול החברה, ובכך יסתיים קיומה. בפירוק של חברות גדולות תהליך הפירוק מתחילתו ועד סופו יכול להתארך במשך שנים רבות

× איך אפשר לעזור?