פירוק מרצון

פירוק מרצון

במקרה שהחברה היא בעלת כושר פירעון ויכולה לשלם את כל חובותיה תוך שנה מתחילת הפירוק, החוק מכיר בזכותם של בעלי המניות ליזום את הפירוק ולנהלו כראות עיניהם ללא מעורבות של בית המשפט. במקרה כזה, סיבת הפירוק תהיה בדרך כלל רצונם של בעלי המניות להוציא מהחברה את הונה העצמי ולהשקיעו בדרכים אחרות. כדי להתחיל בפירוק מרצון נדרשת החלטה של האסיפה הכללית. בעלי המניות עצמם הם שממנים את שכר המפרק ויכולים לפטרו. המפרק הוא שלוח של החברה ואינו נתון לפיקוח ישיר של בית משפט. גם כאשר החברה אינה בעלת כושר פירעון, היא יכולה להתפרק מרצון. במצב זה, החוק נוטה לתת את ניהול הפירוק לידי הנושים.

בהליכי פירוק מרצון תיתכן עדיין מעורבות של בית המשפט, אם כי היא עדיין נמוכה בהרבה מאשר בהליך של פירוק בידי בית המשפט. המפרק עצמו, בעלי מניות ונושים רשאים לפנות לבית המשפט בבקשה שיחליט בכל שאלה הנובעת מן הפירוק.

סדר חלוקת הנכסים בפירוק מרצון זהה לזה שבפירוק בידי בית המשפט. בכל פירוק חלים עקרון העדיפות ועקרון השוויון בין נושים מאותה הדרגה- ראה חלוקת נכסי חברה בפירוק דלעיל.

סיומו של פירוק מרצון –הוא באסיפה סופית של החברה, בה מציג המפרק דו"ח מסכם על הפירוק. לאחר מכן, שולח המפרק את הדו"ח לרשם החברות. שלושה חודשים לאחר שנרשם גמר הפירוק אצל רשם החברות, רואים את החברה כמחוסלת.

משרדנו עוסק ומתמחה מזה שנים בהקמה מהירה ומקצועית של חברות ותאגידים ובפירוק מרצון וכן נותן ייעוץ שוטף לחברות ועסקים.

 

פירוק מרצון

× איך אפשר לעזור?