תום לב בכריתת חוזה

תום לב בכריתת חוזה

מונח מרכזי וחשוב נוסף בדיני החוזים הוא "תום הלב".

סעיף 12 לחוק החוזים הכללי קובע כדלקמן:
תום-לב במשא ומתן
(א)  במשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה חייב אדם לנהוג בדרך מקובלת ובתום-לב.
(ב)  צד שלא נהג בדרך מקובלת ולא בתום-לב חייב לצד השני פיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב המשא ומתן או עקב כריתת החוזה…

כלומר החוק חל לא רק על שלב של חתימת החוזה, אלא גם על השלב של המשא ומתן לפני חתימת החוזה ומחייב כל צד לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת. מה הכוונה של תום לב ?
בתי המשפט פרשו במאות פסקי דין את המושג תום לב או חוסר תום לב, למשל, אם קיים מידע שהוסתר מהקונה, מדובר בחוסר תום לב ואז יש פגם בכריתת החוזה וניתן לבטלו.

אם המוכר גרם לקונה לחשוב שהוא מוכר לקונה מוצר מסוג א' ולא מוצר מסוג ב' אז יש פה גם חוסר תום לב במשא ומתן לפי סעיף 12 וגם הטעייה לפי סעיף 15 לחוק החוזים.

לכן במקרה והקונה יוכיח חוסר תום לב והטעייה מצד המוכר, עשויים להיפסק לטובת הקונה פיצויים על הנזק שנגרם לקונה עקב המשא ומתן, כריתת החוזה וכל נזק עקיף אחר ובנוסף זכאי הקונה לבטל את החוזה עקב פגם בכריתתו.

כדי שייכרת חוזה החוק בישראל דורש 3 יסודות:

  1. תקשורת – צד שנותן הצעה וצד שמקבל את ההצעה.
  2. גמירות דעת – המציע שלם עם ההצעה שלו והמקבל שלם עם ההחלטה שלו. מפגש רצונות בין הצדדים.
  3. מסוימות – התקשורת וגמירות הדעת נעשו בנוגע לנכס או שירות מסוים ולא כללי.

המשפט הישראלי הוא מורשת של המשפט המקובל האנגלי, בעקבות המנדט הבריטי. במשפט המקובל יש ארבעה תנאים לחוזה, ובנוסף לתקשורת, גמירות הדעת ומסוימות נדרשת גם תמורה לנכס או לשירות שבלעדיה החוזה לא תקף. במשפט הישראלי ניתן לכרות חוזה מחייב גם ללא תמורה, זה נקרא חוזה מתנה. לדוגמא, הורים שהחליטו בחייהם לתת לבנם במתנה דירה. על חוזה זה יחול חוק המתנה ולא חוק החוזים חלק כללי. בחוזה צריכה להיות גם שקילות בין המשאבים המוחלפים בין הצדדים . לדוגמא, אם מכרתי קרקע ששווייה מיליון דולר במאה דולר זה לא שקול ובמשפט הישראלי זה יחשב חוזה מתנה ויחול עליו חוק המתנה.

× איך אפשר לעזור?