ייפוי כח מתמשך

מאמרים אחרונים

בעקבות תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (להלן "החוק" ) שפורסם בספר החוקים בתאריך 11/4/2016 הוסף למערכת המשפט הישראלית כלי משפטי חדש וחשוב המאפשר לאנשים בעיקר בגיל השלישי למנות לעצמם , בעודם במצב בריאותי תקין ובדעת צלולה, נציג אשר יפעל במקומם ומטעם בכל הקשור לניהול נכסיהם וטיפול בגופם וברווחתם (להלן "מיופה הכח" ).

הרקע לתיקון החוק:

 1. אמנת האו"ם בדבר זכויות אנשים עם מוגבלות משנת 2006.
 2. אמנת האג להגנה בינלאומית על אנשים מבוגרים.
 3. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו
 4. חוק שיוויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלות
 5. תיקוני חקיקה בעולם בתחום חלופות לאפוטרופסות.
 6. עלייה בתוחלת החיים חייבה התאמה של החוק לאנשים בגיל השלישי.

לפני תיקון החוק במקרה של אדם שהגיע למצב של חוסר תפקוד מנטלי (דמנציה, אלצהיימר) היה צורך לפנות בשמו לביהמ"ש ולמנות לו אפוטרופוס לניהול רכושו או טיפול בגופו. בית המשפט יכול היה למנות אדם שהוא קרוב משפחה לאדם או בהעדר קרוב גם גורם חיצוני. הגישה בחוק היתה פרטנליסטית לפיה החברה והמדינה יודעת לכאורה מה טוב לאדם המוגבל. הפנייה לבית המשפט לקבלת צו אפוטרופוס היא הליך ארוך ומסורבל שכן לפני שבית המשפט נותן צו כזה עליו לפנות לאפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים ולעיתים גם לגורמים נוספים על מנת לקבל את עמדתם בקשר למינוי צו אפוטרופוס לאותו אדם ספציפי, דבר שיכול להמשך חודשים רבים.

לאחר תיקון החוק , החוק החדש מעביר את ההכרעה עצמה לאדם עצמו ( "הממנה" ) אשר מחליט מראש מי יהיה מיופה כוחו מה ייעשה איתו ומה ייעשה ברכושו ביום שלא יוכל יותר לתפקד. שמים את האדם במרכז ולא את המוגבלות שלו כפי שהיה לפני תיקון החוק.

מה כולל ייפוי כח מתמשך ?

 1. זהות מיופה הכח -ניתן למנות כמה מיופיי כח אשר יכולים לפעול יחד או לחוד או במשותף או כחליפים אחד לאחר.
 2. נושאים שבסמכות מיופה הכח – עניינים רכושיים, אישיים, רפואיים.
 3. הנחיות מקדימות – איך לנהל את הנושאים שבסמכות מיופה הכח.
 4. תנאים לכניסה לתוקף – למשל בעת שהאדם הממנה מפסיק לתפקד מבחינה פיזית או מנטלית.
 5. תנאים לפקיעת יפוי כח מתמשך – האדם הממנה יכול להגביל את ייפוי הכח המתמשך לתקופה קצובה גם אם טרם הופעל. לדוגמא האדם הממנה יכול לקבוע כי ייפוי הכח המתמשך יעמוד בתוקף עד 5 שנים מיום חתימתו.
 6. דיווח לאדם מיודע או לאפוטרופוס הכללי – האדם הממנה רשאי לציין בייפוי הכוח המתמשך זהות אדם אחד או יותר ( "אדם מיודע" ),שעל מיופה הכוח לדווח לו על החלטות או פעולות בנושאים הכלולים בייפוי הכוח, והוא גם רשאי לקבוע כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי.

היתרונות בייפוי כח מתמשך :

 1. כלי לתכנון עתידי איתו הממנה מחליט מי ינהל עבורו את ענייניו ובאיזה אופן כאשר לא יהיה מסוגל לעשות זאת.
 2. כלי הסכמי המבוסס על יחסי אמון בין האדם הממנה לבין מיופה הכח שלו שלא מערב את בית המשפט.
 3. מהווה חלופה לאפוטרופסות ע"י בית המשפט.
 4. ניתן לערוך יפוי כח מתמשך רק לעניינים רפואיים בלבד.
 5. ההליך קצר ויעיל :
  • עריכת ייפוי כח וחתימה
  • הפקדת ייפוי הכח באופן מקוון ופיזי אצל האפוטרופוס הכללי
  • כניסה לתוקף– בעת התממשות התנאי להפעלתו
  • סיום, פקיעה או ביטול ייפוי הכח


עו"ד גלעד א. בר עבר הכשרת עורכי דין שנערכה ע"י האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים והינו מוסמך מטעם האפוטרופוס הכללי לערוך ייפוי כח מתמשך, הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון לפי החוק.

× איך אפשר לעזור?