ליקויי בניה

מאמרים אחרונים

ליקויי בניה

תביעות ליקויי בניה נגד קבלנים הפך עם השנים לאחת מסוגי התביעות היותר שכיחים ונפוצים בבתי המשפט בארץ. אנו מציעים שירותינו בטיפול שוטף, צמוד ומקצועי בניהול תביעות כנגד קבלנים או בהגנה משפטית על קבלנים, לפי העניין, עם ליווי מקצועי של מיטב המומחים בתחום ההנדסה וביקורת המבנים.

עצות שימושיות לרוכשים דירה מקבלן:

 • לצורך בדיקת הליקויים בדירה מומלץ לשכור את שירותיו של איש מקצוע (מהנדס בנין) מהימן. איש המקצוע אמור לסקור בחוות דעת מקצועית לפי קריטריונים של בית המשפט את הליקויים האמיתיים הקיימים בדירה לפי תקני הבניה ולהעריך נכונה את עלות ביצוע התיקונים. חשוב לציין, כי "ניפוח" מלאכותי של הליקויים ועלות
 • ליקויים שניתן היה לגלותם בעת מסירת הדירה, (ליקויים גלויים) יש להודיע עליהם לקבלן בתוך שנה.
 • ליקויים אשר אדם רגיל מהיישוב (להבדיל ממהנדס ) לא יכול היה לגלותם בבדיקה רגילה (ליקויים נסתרים) , ניתן לדרוש את תיקונם מהקבלן במועד הגילוי המאוחר (תוך זמן סביר ממועד הגילוי) גם אם הליקוי לא נתגלה ולא נרשם במועד מסירת המפתחות.
 • אם נציג הקבלן מסרב לרשום ליקוי מסוים, רצוי לערוך פרוטוקול ליקויים משלכם בגיבוי איש מקצוע טעמכם .
 • יש לוודא , כי במועד המסירה הדירה נקיה מפסולת בנין על מנת שניתן יהיה להבחין בקלות בקיום הליקויים (פגמים בריצוף, בקרמיקה וכד').
 • רצוי לבדוק את הדירה ואת המתקנים/האביזרים שבדירה מול המפרט הטכני של החוזה, כדי לוודא שרמת הגימור והאביזרים תואמת את אלה שהקבלן התחייב עליהם.
 • במועד מסירת מפתחות הדירה יש לערוך פרוטוקול מסירה בו יירשמו כל הליקויים/פגמים/אי ההתאמות הקיימים בדירה.
 • לצורך בדיקת הליקויים בדירה מומלץ לשכור את שירותיו של איש מקצוע (מהנדס בנין) מהימן. איש המקצוע אמור לסקור בחוות דעת מקצועית לפי קריטריונים של בית המשפט את הליקויים האמיתיים  הקיימים בדירה לפי תקני הבניה ולהעריך נכונה את עלות ביצוע התיקונים. חשוב לציין, כי "ניפוח" מלאכותי של הליקויים ועלות תיקונם, לא זו בלבד שאינה מסייעת לכם, אלא גורמת לכם נזק ע"י הגשת תביעה "מנופחת" אשר תגרור אחריה תשלום אגרת בית משפט גבוהה (2.5% משווי התביעה) , וביקורת של בית המשפט על אמינות תביעתכם.
 • את ממצאי חוות הדעת יש לשלוח לקבלן בדואר רשום או במסירה אישית ולדרוש את תיקון הליקויים תוך זמן סביר. יש ורצוי לתת לקבלן הזדמנות נאותה וסבירה לתיקון הליקויים. במידה ודרישתכם הראשונה לקבלן לא נענתה יש להפנות לקבלן דרישה שניה ואף שלישית לתיקון הליקויים (דרישות בכתב ובדואר רשום או במסירה אישית).
 • חוק המכר (דירות) התשל"ג 1973 קובע את תקופות הבדק והאחריות של הקבלן.

BW_LCD‭

 • תקופת הבדק נעה בין שנה לשבע שנים מיום מסירת הדירה והיא משתנה בהתאם לסוג הליקוי בחלקי הדירה או המבנה (צנרת , ריצוף, סדקים בקירות וכד').תקופת האחריות היא 3 שנים מתום תקופת הבדק.
 • ההבדל בין תקופת הבדק לבין תקופת האחריות הוא על מי נטל ההוכחה. כאשר הליקוי התגלה בתוך תקופת הבדק קיימת הנחה עפ"י החוק שהקבלן אחראי לאותו ליקוי, אלא אם הוכיח הקבלן (עליו נטל ההוכחה) כי הליקוי נגרם בשל מעשה או מחדל של הקונים. כאשר הליקוי התגלה אחרי תקופת הבדק ובתוך תקופת האחריות , על הקונים להוכיח שמקור הליקוי הוא בתכנון או בעבודה או בחומרים לקויים.
 • אף לאחר שחלפה תקופת האחריות, במידה והתגלתה אי התאמה יסודית בדירה , ניתן להטיל אחריות על הקבלן. אי התאמה יסודית מוגדרת בחוק המכר כ-"אי התאמה בחלקי הבניין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבניין והנוגעת להבטחת יציבותו ולבטיחותו".
 • רק כאשר הקבלן מתעלם או מסרב לבצע את התיקונים לאחר דרישות חוזרות מצדכם או במידה והתיקונים בוצעו בחוסר מקצועיות ו/או הליקויים שבו והתגלו לאחר התיקונים, פתוחה הדרך להגשת תביעה כספית נגד הקבלן בגין ליקויי הבניה.

עו"ד גלעד בר שימש כיועץ משפטי פנימי בחברה הקבלנית-יזמית "בן-יקר גת חברה להנדסה ובנין בע"מ " בין השנים 1997 עד 1999, ואגב כך טיפל, בין השאר, בהגנה המשפטית על החברה בתביעות מסוג זה.

× איך אפשר לעזור?