מושגי יסוד

מאמרים אחרונים

מושגי יסוד

ירושה היא על פי חוק הירושה העברת רכושו של הנפטר ליורש על פי דין.

אם המנוח הותיר אחריו צוואה, הירושה נקראת ירושה על פי צוואה, וחלוקת העיזבון ליורשים מתבצעת על פי החלוקה בצוואה.

כספים בקופות גמל וביטוחי מנהלים אינם נחשבים לחלק מעיזבונו של הנפטר, ויורש אותם אוטומטית המוטב המופיע ברישומי קופת הגמל וביטוח המנהלים. כל מקרה אחר יש לציין במפורש בגוף הצוואה.

בהעדר צוואה, הירושה נקראת ירושה על פי דין, והיורשים הם קרוביו של הנפטר, על פי מפתח קבוע בחוק הירושה.

כדי לחלק את עזבונו של הנפטר בירושה על פי דין יש להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה במשרד המשפטים או לבתי הדין הרבניים, הסמכות לדון בעיזבונו של אדם נקבעת לפי מקום מושבו של המוריש, ואם לא היה מקום מושבו בישראל, לפי מקום הימצא נכס מנכסי העזבון.

Last Will and Testament concept image complete with spectacles and pen.

 

× איך אפשר לעזור?