נוטריון בתל אביב

מאמרים אחרונים

מיהו נוטריון ומה תפקידו ?

הנוטריון פועל לפי חוק הנוטריונים, תשל"ו – 1976 הקובע תנאי כשירות של עו"ד להגיש בקשה לרישיון נוטריון ולקבל מינוי כנוטריון. הנוטריון הוא עו"ד בעל וותק של לפחות 10 שנים במקצוע עריכת הדין, תושב ישראל, ללא עבירות אתיות בלשכת עורכי הדין  שעבר הכשרה במשרד המשפטים ואושר כבעל סמכות לעשות פעולות משפטיות ו/או לערוך מסמכים בעלי אופי משפטי.

הערך המוסף של הנוטריון היא שלחתימתו יש תוקף משפטי מחייב. היא מעידה על היותו של מסמך אותנטי ותקין, שחוקיותו איננה מוטלת בספק ואישור נוטריון על מסמכים הופכת אותם לבעלי תוקף גבוה יותר מכאלו החתומים בידיו של עורך דין רגיל (שאיננו נוטריון).

לפי סעיף 7 לחוק הנוטריונים סמכויות הנוטריון הם :

לאמת חתימת אדם על מסמך

לזהות את האדם שחותם לפניו ולברר שהאדם שלפניו מבין על מה הוא חותם.

לאשר שהחותם על מסמך בשם צד ג' מוסמך לכך

 אדם החותם על מסמך בשם חברה בע"מ או בשם אדם אחר לפי ייפוי כח, על הנוטריון לוודא כי לפי מסמכי החברה או ייפוי הכח החותם מוסמך לחתום ולחייב בחתימתו את מי שהוא חותם בשמו.   

לאשר נכונות של העתק מסמך

 אישור שעותק של מסמך הוא עותק נאמן למסמך המקור  

לאשר נכונותו של תרגום מסמך

אישור שהמסמך המתורגם הוא תרגום מדויק לשפת המקור שבה נכתב המסמך. אישור כזה יינתן רק אם הנוטריון שולט בשפת המקור ובשפת התרגום.

לאשר תצהיר והצהרה אחרת

אישור חתימת אדם על תצהיר או הצהרה על עובדות שקרו או לא קרו , מסמך שנדרש לרוב לצורך הליכי משפט ו/או לצורך אישור פעולות מינהליות (כגון אישור רשיונות)  

לאשר שאדם פלוני חי

אישור הנדרש לרוב לאדם עבור קבלת קצבאות מחו"ל.   

לאשר נכונותה של רשימת מצאי

באירוע ביטוחי (כגון : שריפה , פריצה, שטפון ) דורשות חברות הביטוח אישור נוטריון לגבי רשימת המלאי של הסחורה שנותרה בבית העסק לאחר האירוע הביטוחי. נוטריון לא יאשר את רשימת המצאי (המלאי) אלא אם ערך אותה או נערכה בפניו והוא בקי בנושא המצאי . כלומר, ישנה חובה על הנוטריון להיות בקיא בנושא המצאי (לדוגמא, רשימת מלאי לעניין סחורה מיוחדת במפעל, באוניה וכו').

לערוך העדה של מסמך סחיר

מסמך סחיר הוא בדרך כלל שיק או שטר חוב, כאשר במקרה שהוא לא מכובד על ידי הבנק (בלשון המשפטית "חולל" )  קיים צורך במדינות מסוימות לפנות לחייב ולהתריע בפניו על כך שהמסמך לא כובד ולא נפרע. העדה של מסמך סחיר בידי נוטריון משמעותה התראה משפטית על כך שהשטר לא כובד. הדבר יידרש במקרה בו השטר נמשך במדינה מסוימת ואנו רוצים לעשות בו שימוש במדינה אחרת. לפי הדין הישראלי רק נוטריון יכול לבצע אישור זה.

לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר

עריכת מסמכים אחרים בעלי תוקף משפטי שלא פורטו לעיל ובלבד שעריכת מסמכים כאלה  ע"י הנוטריון היא בסמכות הנוטריון  על פי החוק הישראלי או על פי החוק של המדינה הזרה אליה מיועד המסמך.  לדוגמא, עריכת צוואה בפני נוטריון אינה דורשת נוכחות וחתימה של שני עדים ומשקלה המשפטי הוא גבוהה יותר , כמו עריכת צוואה בפני רשות (בית משפט).

להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר

משרת הנוטריון הוא מוסד עתיק יומין, שבעבר נחלק לשני תפקידים – נוטריון ציבורי, שהיה אחראי על אישור מסמכים לצורך שימוש פנים מדינתי, ונוטריון למסמכים חוץ מדינתי, שהופקד על אישור ועריכת מסמכים לצורך שימוש במדינות זרות.חוק הנוטריונים, איחד את שני אפיקי משרת הנוטריון בישראל למשרה אחת הן נוטריון ציבורי והן נוטריון למסמכי חוץ.

לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין

הנוטריון מוסמך לאמת הסכם ממון בין בני זוג העומדים להינשא  לפי סעיף 2(ג) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל”ג-1973 בתור חלופה לאישור ההסכם בפני בית משפט לענייני משפחה, בית דין דתי,  לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון. במקרה זה הנוטריון פועל בכובע של רשות מינהלית.

היתרון –  חוסך זמן המתנה לתור בבית המשפט או בבית הדין הדתי וגם האגרה אצל הנוטריון נמוכה יותר מהאגרה אשר יידרש הזוג לשלם בבית המשפט או בבית הדין. הנוטריון רשאי גם לייעץ לבני הזוג בדבר תוכנו של הסכם הממון והשלכותיו, דבר שאינו אפשרי בבית משפט.

המגבלה היחידה היא שנוטריון לא רשאי לאמת הסכם ממון בין בני זוג שכבר נישאו ולא רשאי לאמת הסכם ממון של בני זוג שאין להם כוונה להינשא. בני זוג שכבר נישאו או שאין להם כוונה להינשא עליהם לאשר את הסכם הממון אך ורק בבית המשפט לענייני משפחה.

אישור אפוסטיל

כאשר המסמך אותו אישר הנוטריון מיועד לשימוש מחוץ לישראל אזי יידרש אישור אפוסטיל לפי אמנת האג 1961. אישור האפוסטיל מיועד למדינה הזרה ומאשר כי הנוטריון החתום על המסמך הוא נוטריון מוסמך ומורשה בישראל ומאשר כי זאת חתימתו האותנטית של הנוטריון.

שירותים נוטריונים כולל דיגיטליים ותרגומים נוטריונים

משרדנו כמשרד עורך דין ונוטריון גאה להעניק ללקוחותיו את כל מגוון השירותים הנ"ל ובמיוחד בתחום תרגום המסמכים.

עו"ד ונוטריון גלעד א. בֶּר שולט בשפות : אנגלית, צרפתית וגרמנית ומעניק אישורי נכונות תרגום מסמכים ב 3  השפות הנ"ל לשפה העברית או תרגום מעברית ל- אנגלית, צרפתית, גרמנית.

משרדנו מעניק גם אישורים נוטריונים באופן דיגיטליים לפי חוק חתימה אלקטרונית ולפי דרישות הבנקים ובכלל זה אישורי אפוסטיל באופן דיגיטליים , ככל שאישורים כאלה קבילים במדינות אליהם האישורים מיועדים.

× איך אפשר לעזור?