תכנון ובניה – דיני מקרקעין

מאמרים אחרונים

כללי

תחום התכנון והבניה בישראל הנו תחום רחב המוסדר בעיקר ע"י חוק התכנון והבניה , התשכ"ה– 1965 והתקנות על פיו.
זהו חוק פרוצדורלי רגולטורי הבא להסדיר את ההליכים לתכנון מוסדר של קרקעות ,הבניה עליהן והשימוש בהם.
זכות הבעלות של אדם על מקרקעין כפופה ומוגבלת לזכויות הבניה או השימוש החלות על המקרקעין לפי תכנית בנין עיר – תב"ע.
לדוגמא, בעל נכס בבנין מגורים מנוע מלפתוח מסעדה או בית קפה בבנין המיועד לשימוש למגורים בלבד לפי תכנית בנין עיר, מבלי שקיבל היתר מיוחד לשימוש חורג. השימוש למסעדה או בית קפה עשויה לגרום מטרדים לשכנים כגון רעש, אשפה, ריחות ואלה זכאים להגיש התנגדות לבקשה לשימוש החורג של בעל הנכס בפני הועדה המקומית לתכנון ובניה.
בעל מקרקעין עם זכויות בניה של 40% משטח המגרש ב- 2 קומות לפי תב"ע מנוע מלבנות מעבר לזכויות הבניה הנ"ל  ללא קבלת הקלה מרשויות התכנון והבניה ו/או ללא אישור תכנית בנין עיר חדשה המגדילה את זכויות הבניה במקום.
בכל מה שקשור לתכנון ובניה על מקרקעין, יש לקבל שורה של אישורים כאשר האחרון שבהם הוא היתר הבניה.

היתר הבניה מותנה בקיום היררכיה של תוכניות: תכנית מתאר, תכנית מקומית, תכנית מפורטת.
בנוסף לכך עוסק תחום התכנון והבניה בין השאר בהפקעות מקרקעין לצרכי ציבור כגון: דרכים, מבני ציבור, שצ"פ – שטח ציבורי פתוח , לטובת הרשות המקומית או לטובת המדינה והפיצוי שיינתן לבעל הקרקע המופקעת.

מוסדות התכנון בישראל:

  • המועצה הארצית לתכנון ובנייה
  • ועדה לתשתיות לאומיות – ות"ל
  • ועדה מחוזית לתכנון ובנייה
  • ועדה מקומית לתכנון ובנייה
  • ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים (ולקחש"פ)
  • ועדה לשמירת הסביבה החופית
  • ועדה למתקנים ביטחוניים.

 

משרדנו מעניק שירותים בתחום זה כגון:

  • טיפול וייצוג בקבלת היתרי בניה
  • ייצוג התנגדויות בועדות תכנון ובניה
  • ייצוג בעלי קרקע מופקעת בפני הרשויות (כולל איתור ושיחזור זכויות היסטוריות בקרקע)
× איך אפשר לעזור?